top of page

MVDr. Vlasta Linková

Vedoucí cytogenetické laboratoře

vlasta-linkova-repromedalab

Mám ráda černo-šedo-bílou kombinaci barev nejen v designu bydlení, ale i v oblékání, proto mě asi před léty uchvátil černo-šedý svět lidského karyotypu.

 

Svoji práci se snažím dělat jak nejlépe umím, přistupuji k ní s velkou pečlivostí, ale  i s velkou pokorou.

 

Vystudovala jsem veterinu, a láska ke všemu živému mě nikdy neopustila, ráda pracuji na zahradě, chodím na procházky s našimi psy, ale nejdůležitější místo v mém životě patří mé rodině.

Praxe:

1989-1990: VUVeL, odd. výživy ametabolických testů
1991-1992: SVU, odd.mikrobiologie
2001-2010: FN Brno, odd.lékařské genetiky
2011 –dosud: REPROMEDA – Vedoucí cytogenetické laboratoře

Členství v odborných společnostech:

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
Sekce asistované reprodukce
Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

Vzdělání:

1980-1984: Gymnázium Táboská 185, Brno
1984-1989: Vysoká škola veterinární , obor Všeobecné veterinární lékařství
2005: Atestace „Vyšetřovací metody v klinické genetice„
 

bottom of page